Šťastie prichádza v intervaloch – ukážka

kapitola „Absolútne nič nemôže byť nejakým spôsobom vykúzlené, pretože všetko je už tu. Len je potrebné odhaliť skutočnosť. Nespoliehaj sa len na svoju hlavu, privítaj Milosť do svojho srdca. Keď tvoja myseľ znovu vstúpi do tvojho srdca, už nie si ďalej držiteľ identity. Nie je potrebné zostavovať imigračnú tabuľu pre myšlienky a pocity. Staneš sa Read More