About me

Young writter (1991) from Slovakia, with sober look at the world doesn’t characterize herself by classic women’s novels, even though she has dedicated her production to female audience. She doesn’t devote herself to very sweet literature, from her books you can feel elements of underworld’s harsh practics and problems of family clans. Readers come into their own also by specific presentation of love scenes, which spice up the story by their passion. In her publication „Unstoppable bitch“ she tries to clarify the need and protection of family. She points to the fact that not only blood relationship means family. That’s why she identifies with a quote appeared in book „Unstoppable bitch“:

„Family is the sense of belonging without any right to compensation.“

Her books are more often reached by readers, who appreciate author’s gift of interesting plot interpretation with dynamic momentum. Gabrielle Bernátová is definitely not styled as too much romantic type of author.

 

 

Spisovateľka (1991) pochádzajúca z Trnavy s triezvym pohľadom na svet sa necharakterizuje klasickými ženskými románmi, aj keď svoju tvorbu zasvätila práve ženskému publiku. Nevenuje sa presladenej literatúre, z jej kníh cítiť prvky drsných praktík podsvetia a problémy rodinných klanov. Čitatelia si prídu na svoje aj špecifickým podaním ľúbostných scénok, ktoré dej okorenia svojou živočíšnou vášňou. V jej diele Nevyspytateľná mrcha a v jeho pokračovaní s názvom Nezastaviteľná mrcha približuje ľuďom potrebu rodiny a jej ochranu. Poukazuje na to, že nie len pokrvná rodina nám je rodinou, a stotožňuje sa s citátom, ktorý sa objavil v Nezastaviteľnej mrche:

„Rodina je pocit príslušnosti bez akéhokoľvek nároku na honorár.“

Po jej knihách siahajú čoraz častejšie aj čitatelia, ktorí si cenia spisovateľkin dar podať zápletku tak, aby nenudila a mala dynamický spád.

Gabrielle Bernátová sa rozhodne netituluje ako preromantizovaný typ spisovateľky. V dielach používa vulgarizmy, samozrejme zabíja a hlavne miluje. Dialógy sú živé, občas chaotické, tak ako sám život, ale vždy trefné a zábavné.
Je zástankyňou homosexuálov, a preto sa v jej dielach často objavujú aj partneri s homosexuálnou orientáciu. Práve v diele V dobrom aj v zlom a v jeho pokračovaní …aj v tom najhoršom opisuje jeden z takýchto párov viac než v ktorejkoľvek inej knihe.