Dôležité upozornenie!!!

Milí čitatelia,

Veľmi si vážim podporu, ktorú od vás dostávam, no v prvom rade mi ide o ochranu mojej práce. Preto som sa rozhodla, že síce vám ponúknem moje diela online, ale len pod podmienkou, že sa zaregistrujete.

Svojou registráciou a následných čítaním môjho diela súhlasíte a ste uzrozumení s tým, že zverejnené dielo je chránené  Zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. Dielo, ktoré budete čítať, je mojim duševným vlastníctvom a bude sprístupnené, len ľuďom, ktorí sa registrujú.

Svojou registráciou potvrdzujete, že ste boli oboznámení o nositeľovi práv k danému dielu a tým som ja Gabrielle Bernátová.

V prípade akéhokoľvek šírenia, kopírovania, prípadne osvojenia si časti, celku, prípadne postavy  z daného diela, budem oprávnená použiť všetky právne prostriedky k tomu, aby som ochránila svoje duševné vlastníctvo.

S prianím pekného dňa

Gabrielle Bernátová