Zóna pre členov

Čo je to členská zóna a čo sa nachádza v členskej zóne?

Zaškrtnutím tohto políčka súhlasím so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Ďalej svojou registráciou potvrdzujete, že ste boli oboznámení o nositeľovi práv k danému dielu a tým som ja Gabrielle Bernátová.

  • Milí čitatelia, veľmi si vážim podporu, ktorú od vás dostávam, no v prvom rade mi ide o ochranu mojej práce. Preto som sa rozhodla, že síce vám ponúknem moje diela online, ale len pod podmienkou, že sa zaregistrujete.
  • Svojou registráciou potvrdzujete, že ste boli oboznámení o nositeľovi práv k danému dielu a tým som ja Gabrielle Bernátová.
  • Ak sa chcete aj vy stať členmi, zaregistrujte sa a do 24 hodín vám potvrdím vašu registráciu.
  • Registráciou získate prístup do pod stránky BLOG a jej uzamknutých častí.
  • V členskej zóne sa nachádzajú moje aktuálne diela určené pre čitateľov.
  • v prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať na email gabi@gabriellebernatova.sk